พันธุ์มันญี่ปุ่น

ประเภทรสสัมผัสของ พันธุ์มันญี่ปุ่น

รสสัมผัสต่าง ๆ ของ พันธุ์มันญี่ปุ่น หากได้ติดตามอ่านบทความของนายสวนหลายคนน่าจะพอทราบบ้างแล้วว่ามันญี่ปุ่นนั้นไม่ได้แบ่งพันธุ์ตามสีแต่ทว่าแต่ละสีนั้นกลับมีหลากหลายสายพันธุ์แตกย่อยออกไปอีกและนอกจากจะมีการแตกสายพันธุ์ยิบย่อยออกไปมากมายแล้ว