เงื่อนไขการสั่งซื้อ

 1. สินค้าที่เกี่ยวกับต้นพันธุ์ทุกรายการเป็น ยอดพันธุ์ที่ตัดจากท่อนที่ 1 และ ท่อนที่ 2 ของมันเทศญี่ปุ่นหรือมันหวานญี่ปุ่น พันธุ์แท้ ที่ได้เกิดจากการเพาะยอดจากหัวพันธุ์และนำมาขยายในแปลงปลูกในประเทศไทย ความยาวยอดพันธุ์ที่เป็นสินค้าประมาณ 30cm ทุกรายการมิใช่ต้นที่ปลูกแช่บนแปลงนานเกิน 4 เดือน
 2. ต้นพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นหรือมันหวานญี่ปุ่นที่เกิดจากการขยายยอดจะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจมีทั้งต้นที่อวบและต้นขนาดกลางปะปนกัน
 3. ต้นพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นหรือมันหวานญี่ปุ่นที่จำหน่ายจะถูกริดใบส่วนกลางต้นเหลือใบเพียงส่วนยอดเพื่อลดการคายน้ำและเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากค่าส่งอันเนื่องมาจากน้ำหนักที่เกิดขึ้น
 4. สินค้าประเภทต้นพันธุ์มันเทศหรือมันหวานญี่ปุ่นที่จัดส่งในช่วงอากาศร้อนจัดอาจมีอาการเฉาเล็กน้อย-ปานกลาง ซึ่งทางเราถือเป็นสินค้าที่ยังสามารถปลูกได้ตามปกติ ไม่ถือว่าสินค้านั้นเสียหายแต่อย่างใด เมื่อสินค้าเดินทางไปถึงแล้วให้นำต้นพันธุ์แช่น้ำโดยจับต้นตั้งขึ้นแล้วโคนจุ่มลงน้ำไว้ทันที ต้นพันธุ์จะแตกรากภายใน 2-3 วันและกลับมาฟื้นตัวใหม่ ในช่วงที่แช่น้ำให้เฝ้าระวังเรื่องน้ำเสีย ในช่วงฤดูร้อนที่มีแบคทีเรียมากน้ำอาจเน่าเสียและส่งผลให้โคนต้นเน่าและทำให้ต้นเริ่มเน่าตามได้ เมื่อน้ำที่แช่มีกลิ่นหรือมีเมือกลื่นให้ล้างภาพชนะและเปลี่ยนน้ำใหม่ทันที หลังจากที่แช่น้ำจนต้นฟื้นตัวแล้วสามารถนำไปปลูกได้ตามปกติ
 5. การบรรจุหีบห่อ ทางเราจะห่อหุ้มสินค้าอย่างระมัดระวัง และดีที่สุด ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากกระบวนการจัดส่งทางลูกค้าสามารถส่งเครมสินค้าได้โดยต้องถ่ายภาพสินค้าที่ได้รับในวันที่ได้รับกลับมาที่ไลน์ naisuan ทันทีภายในวันนั้น และการส่งคืนเครมสินค้าจะมีค่าจัดส่งตามน้ำหนักจริงส่วนค่าสินค้าจะไม่ถูกนำมาคิดด้วยแต่อย่างใด
 6. ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง หากการจัดส่งในครั้งนั้นมีความเสี่ยงอันเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น พื้นที่นั้นห่างไกล, พื้นที่นั้นถูกตัดขาดอันเนื่องมาจากอุทกภัย, ช่วงฤดูฝนชุก หรืออื่น ๆ ทางเราจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง Line กรณีที่มีมีการยืนยันให้ส่งสินค้านั้น ๆ โดยยอมรับเงื่อนไขหรือความเสี่ยงได้ทางเราจะจัดส่งให้ แต่จะไม่รับผิดชอบในความเสี่ยงที่ตามมานั้น ๆ
 7. ทางเราจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือต้องการเปลี่ยนวันจัดส่งโปรดแจ้งล่วงหน้าการ จัดส่งอย่างน้อย 2-3 วัน
 8. รายการสินค้าทุกรายการยังไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าจัดส่งจะถูกแจ้งทาง Line หรือ Email ที่ลูกค้าแจ้งสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ เข้ามา โดยจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของน้ำหนักสินค้านั้น ๆ ตามปริมาณการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการเครม

 1. สินค้าที่ต้องการเครมต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการสั่งซื้อ เช่น ต้นพันธุ์มันหวานญี่ปุ่น หรือ หัวมันหวานญี่ปุ่น
 2. การเครมสินค้า ต้องมีการถ่ายภาพสินค้านั้น ๆ กลับมายัง Line naisuan ภายในวันที่ได้รับสินค้าหรือช้าสุด 1 วันหลังจากรับสินค้าแล้ว พร้อมทั้งระบุอาการที่เสียหายนั้น ๆ
 3. สินค้าที่เครมจะมีค่าจัดส่งตามน้ำหนักเดิมของปริมาณการสั่งในครั้งนั้น ๆ แต่จะละเว้นราคาของสินค้าที่สั่ง
 4. ทางเราไม่รับเครมสินค้าที่ทางผู้ซื้อยืนยันสั่งซื้อแม้จะมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงก่อนล่วงหน้าแล้ว
 5. ทางเราไม่รับเครมสินค้าต้นพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นหรือมันหวานญี่ปุ่นที่เกิดจากอาการเน่าในช่วงที่แช่ต้นพันธุ์ในน้ำเพื่อพักฟื้น เนื่องจากทางเราจะแจ้งวิธีการพักฟื้นต้นพันธุ์ให้รวมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ หากเกิดอาการเน่าในช่วงดังกล่าวทางเราถือว่าทางผู้ซื้อไม่ศึกษาขั้นตอนที่แจ้งไว้และก่อให้เกิดผลเสียหายด้วยตัวท่านเอง