เงื่อนไขการสั่งซื้อ

 1. สินค้าที่เกี่ยวกับต้นพันธุ์ทุกรายการเป็น ยอดพันธุ์ที่ตัดจากท่อนที่ 1 และ ท่อนที่ 2 ของมันเทศญี่ปุ่นหรือมันหวานญี่ปุ่น พันธุ์แท้ ที่เกิดจากการเพาะยอดจากหัวพันธุ์และนำมาขยายในแปลงปลูกในประเทศไทย สินค้ายอดพันธุ์จะมีความยาวประมาณ 25-30 ซม.
 2. สินค้ายอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นทุกพันธุ์ของ “ในสวน” เป็นยอดพันธุ์ที่เราได้มีการควบคุมอายุต้นแม่พันธุ์ไว้ เมื่อแม่พันธุ์มีอายุเกินกว่าที่สวนได้กำหนด แปลงแม่พันธุ์ที่อายุเกินจะถูกดำเนินการกำจัดทั้งหมดและใช้แม่พันธุ์ชุดใหม่เข้ามาแทน ทั้งนี้เพื่อให้คงผลิตยอดพันธุ์ที่มีคุณภาพอยู่เสมอ
 3. สินค้ายอดพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นหรือมันหวานญี่ปุ่นที่เกิดจากการขยายยอดจากแม่พันธุ์จะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจมีทั้งต้นที่อวบและต้นขนาดกลางปะปนกัน ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์
 4. สินค้าต้นพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นหรือมันหวานญี่ปุ่นที่จำหน่ายจะถูกริดใบส่วนกลางต้นเหลือใบเพียงส่วนยอดเพื่อลดการคายน้ำ
 5. สินค้าต้นพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นหรือมันหวานญี่ปุ่นที่จัดส่งทางเราจะมีชื่อเขียนติดให้ทุกมัด
 6. สินค้าประเภทต้นพันธุ์มันเทศหรือมันหวานญี่ปุ่นอาจมีลักษณะไม่สดอันเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งทางเราได้พิสูจน์และพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลต่อการปลูกแต่อย่างใดและถือว่ายังเป็นสินค้าดีไม่สามารถรับการเครมได้ อาการเหล่านั้นได้แก่
  • อาการเหี่ยวเฉาเพียงเล็กน้อย-ปานกลาง
  • อาการใบเหลืองช้ำ หรือ ปลายยอดดำที่อาจเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนอบ หรือ จากกระบวนการจัดส่ง
  • ในกรณีที่พบกลิ่นแต่สภาพต้นไม่เน่าแฉะหรือเปื่อยยุ่ย กรณีนี้กลิ่นเกิดจากใบที่เริ่มเหลืองจากสภาพอากาศร้อนอบภายในกล่อง ยอดพันธุ์ยังสามารถนำไปปลูกได้และจะฟื้นตัวภายใน 2-3 สัปดาห์ ไม่ถือว่าเสียหายแต่อย่างใด
 7. การบรรจุหีบห่อ ทางเราจะห่อหุ้มสินค้าอย่างระมัดระวังและดีที่สุด
 8. ทางเราจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือต้องการเปลี่ยนวันจัดส่งโปรดแจ้งล่วงหน้าการ จัดส่งอย่างน้อย 2-3 วัน
 9. สินค้าส่วนใหญ่จะได้รับภายหลังทางสวนส่งแล้ว 1-3 วัน ในกรณีที่ได้รับแจ้งจากทางสวนแล้วว่ามีการส่งสินค้าแต่ยังไม่มีพัสดุถูกนำส่งภายในระยะวันดังกล่าว ทางผู้ซื้อจำเป็นต้องติดตามพัสดุด้วยตนเองโดยใช้หมายเลขอ้างอิงการติดตามพัสดุที่ทางสวนได้แจ้งไว้ให้ ในกรณีที่พัสดุถึงแล้วแต่ไม่มีผู้รับและถูกนำไปพักไว้ในศูนย์จัดส่ง สินค้าที่เสียหายจากการถูกนำพักนี้ไม่สามารถเครมได้
 10. เมื่อสินค้าเดินทางไปถึงแล้วต้องเปิดกล่องในวันนั้น ๆ และทำการตรวจสอบความผิดปกติต่าง ๆ หลังจากนั้นให้นำยอดพันธุ์ไปพักฟื้นด้วยการแช่ลงไปในถังน้ำที่เตรียมไว้ การแช่ให้ตั้งปลายยอดขึ้นโดยที่โคนต้นจมน้ำประมาณ 1/3  ของลำต้น การตั้งน้ำควรตั้งไว้ในที่ร่มรำไรหรือไต้ชายหลังคา ต้นพันธุ์จะแตกรากภายใน 2-3 วันและกลับมาฟื้นตัวใหม่ ก่อนดำเนินการแช่ยอดพันธุ์ให้พึงตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้เพื่อป้องกันยอดพันธุ์เสียหายในขณะแช่น้ำพักฟื้น
  • ภาชนะที่ใช้แช่ต้องสะอาด ไม่มีคราบมันปะปน การใช้ภาชนะในห้องครัวที่มีคราบสกปรกหรือใช้ภาชนะที่ไม่ได้ล้างให้สะอาดมีโอกาสทำให้ยอดพันธุ์เน่าเสียหายได้ในภายหลัง (ยอดพันธุ์มีโอกาสเน่าทันทีภายใน 1 คืนในกรณีที่น้ำมีการปนเปื้อนจากแบคทีเรีย)
  • น้ำที่ใช้ ต้องเป็นน้ำที่สะอาด ไม่ควรนำน้ำในหนอง คลอง บึง ใช้แช่พักฟื้น น้ำปะปาถือเป็นทางเลือกดีที่สุด
  • น้ำที่ใช้ต้องมีอุณหภูมิปกติ บางพื้นที่ท่ออาจมีการเดินท่ออยู่บนพื้นดินทำให้แสงแดดส่องเผาท่อและส่งผลให้น้ำในท่ออุ่นหรือร้อน การนำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนแช่พันฟื้น มีโอกาสทำให้ยอดพันธุ์เน่าเปื่อยเสียหายได้
  • ต้องวางยอดพันธุ์ที่พักฟื้นไว้ในร่ม หรือ แสงแดดรำไรเช่นไต้ร่มไม้หรือไต้หลังคา มีลมพัดผ่านสะดวก ห้ามนำไปบางในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงหรือบริเวณร้อนอบอ้าว หรือ อับชื้น เพราะจะทำให้ยอดพันธุ์เน่าเสียหายได้
 11. รายการสินค้าทุกรายการยังไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าจัดส่งจะถูกแจ้งทาง Line หรือ Email ที่ลูกค้าแจ้งสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ เข้ามา โดยจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของน้ำหนักสินค้านั้น ๆ ตามปริมาณการสั่งซื้อ
 12. สี, ชนิดพันธุ์, การเพาะปลูก, วิธีการทำให้สุก มีผลต่อรสหวานและลักษณะเนื้อของมันญี่ปุ่น ซึ่งสามารถอ่านบทความเหล่านี้ได้ในหน้า บทความมันหวานญี่ปุ่น
 13. มันหวานญี่ปุ่นเป็นพืชที่ปลูกง่ายมาก แต่การปลูกมันหวานญี่ปุ่นพันธุ์แท้เพื่อให้มีรสหวานหรือลักษณะเนื้อให้ได้แบบเดียวกับต้นฉบับของญี่ปุ่นนั้นนับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าท้าทาย รสหวานและเนื้อที่ดีล้วนมีปัจจัยจาก ยอดพันธุ์ที่ดี สภาพแวดล้อมและการดูแล ซึ่งขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ จากประสบการณ์ตรงของชาวญี่ปุ่น ทางเราได้รับคำแนะนำไว้ว่าให้ทดลองปลูกชุดแรกโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเสียก่อน หากผลผลิตไม่เป็นที่น่าพอใจแนะนำให้เป็นปุ๋ยคอกและใส่ในปริมาณที่น้อย
  • ให้ระมัดระวังการใส่ปุ๋ย การเพิ่มปริมาณมาณปุ๋ยส่งผลให้ต้นมันมีใบและเถาว์จำนวนมากแต่ไม่ได้ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ในบางครั้งปุ๋ยที่มากเกินไปก็เป็นปัจจัยให้ต้นมันไม่หลงหัวเช่นกัน
 14. ยอดที่ทางสวนตัดเผื่อสำหรับป้องกันการเสียที่เกิดขึ้น ถือเป็นยอดแถม จำนวนที่เผื่อจะมีจำนวนที่ไม่เสมอไปและพิจารณาความเหมาะสมโดยดูจากสภาพภูมิอากาศในขณะนั้นและไม่สามารถเรียกร้องขอเพิ่มได้รวมไปถึงไม่สามารถนำมาเครมได้ อาทิเช่น รายการ 1000 ยอด ทางสวนอาจตัดเผื่อเป็น 1100 ยอด ในกรณีที่นับแล้วพบว่ามียอดเสียอันเนื่องมาจากการขนส่งโดยนับได้ 1000 ยอด และ เสีย 100 ยอด จะไม่สามารถเครมจำนวน 100 ที่เป็นจำนวนเผื่อให้ได้ เนื่องจากยอดสั่งซื้อคือ 1000ยอด และ 100ยอด คือยอดเผื่อสำหรับทดแทนในกรณีที่ไม่อาจคาดเดาได้

เงื่อนไขการเครม

ทางสวนยินดีรับผิดชอบเครมสินค้าให้ลูกค้าทุกท่าน โดยการเครมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ต้องเปิดกล่องและต้องตรวจสอบสภาพสินค้าให้ถี่ถ้วนในวันที่สินค้าไปถึงและเมื่อพบว่าสินค้าเสียหายและไม่อยู่ในลักษณะตามเงื่อนไขการสั่งซื้อข้อที่ 6 หรือ เสียหายจากการพักในศูนย์ข้อที่ 9 ต้องถ่ายภาพให้เห็นสภาพที่ออกมาจากกล่องทันที ในกรณีที่นำไปแช่น้ำแล้วและพบว่าเสียภายหลัง ทางสวนจะไม่รับเครม
  • ภาพถ่ายต้องชัดเจน ไม่เบลอและต้องเห็นจุดที่เสียหาย
  • ควรถ่ายภาพรวม และ ภาพ ระยะใกล้ (Close up) เพื่อให้เห็นได้ชัดขึ้น
 2. ต้องแจ้งจำนวนที่เสียหาย เนื้อหาการแจ้งจะระบุวิธีการให้อีกครั้งทาง Line หรือช่องทางที่ติดต่อเข้ามา ท่านอาจได้รับคำถามจากเราเล็กน้อยเพื่อใช้พิจารณาอาการที่เสียหายเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
 3. สินค้าที่เครมจะมีค่าจัดส่งตามน้ำหนักเดิมของปริมาณการสั่งในครั้งนั้น ๆ แต่จะละเว้นราคาของสินค้าที่สั่ง ในกรณีที่สินค้าเสียหายหนักจนไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งล็อตที่จัดส่ง เมื่อทางเราพิจารณารูปภาพและเนื้อหาที่ส่งเข้ามาร้องขอแล้วและพบว่ามีเหตุสมควรให้ได้รับการเครมทางเรายินดีส่งเครมให้ฟรีทั้งหมด
 4. เนื่องจากสวนของเราเป็นยอดพันธุ์จากหัวและมีการควบคุมอายุแม่พันธุ์ สินค้าที่ต้องการเครมอาจหมดชั่วคราวและจำเป็นต้องรอตามระยะเวลาที่แจ้งไว้
 5. ทางเราไม่รับเครมสินค้าที่มีอาการ เฉา, ใบเหลืองและยอดดำเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากการขนส่ง เนื่องจากลักษณะดังกล่าวไม่มีผลต่อการปลูกแต่อย่างใด
 6. ทางเราไม่รับเครมสินค้าที่ทางผู้ซื้อยืนยันสั่งซื้อแม้จะมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงก่อนล่วงหน้าแล้ว
 7. ทางเราไม่รับเครมสินค้ายอดพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นหรือมันหวานญี่ปุ่นที่เกิดจากอาการเน่าในช่วงที่แช่ต้นพันธุ์ในน้ำเพื่อพักฟื้น เนื่องจากทางเราจะแจ้งวิธีการพักฟื้นยอดพันธุ์ให้รวมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ โดยจะเน้นย้ำทาง Line ให้ทราบเป็นอย่างดีแล้ว หากเกิดอาการเน่าในช่วงดังกล่าวทางเราถือว่าทางผู้ซื้อไม่ศึกษาขั้นตอนที่แจ้งไว้และก่อให้เกิดผลเสียหายด้วยตัวท่านเอง
 8. ทางเราไม่รับเครมต้นมันที่ปลูกแล้วและตายบนแปลงปลูก หากพบต้นไม่แข็งแรงหรือเสียหายจากการขนส่งให้นับจำนวนและถ่ายภาพยื่นขอเสนอการเครมเท่านั้น
 9. ยอดที่เผื่อให้ไม่สามารถเครมได้และไม่สามารถเรียกร้องขอเพิ่มจำนวนได้ทุกกรณี