รายการยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่น

 •  
 •    20 ยอด
 •    50 ยอด
 •    100 ยอด
     แถม! 10 ยอด
 •    500 ยอด
     แถม! 50 ยอด
     FREE! จัดส่งเอกชน
 •    1,000 ยอด
     แถม! 100 ยอด
     FREE! จัดส่งเอกชน
 •    กรณีมารับเองที่ไร่
PURPLE SWEET ROAD
 • BENI HARUKA
  (เนื้อสีเหลืองครีม)

 • 180 บาท
 • 400 บาท
 • 700 บาท
 • 2,500 บาท
 • 4,000 บาท
 • ราคาพิเศษ
  สอบถามทางไลน์
PURPLE SWEET ROAD
 • NARUTO KINTOKI S.
  (เนื้อสีเหลืองทอง)

 • 180 บาท

 • 400 บาท

 • 700 บาท

 • 2,500 บาท

 • 4,000 บาท

 • ราคาพิเศษ
  สอบถามทางไลน์

beniharuka
 • เหลืองมงกุฏ
  (เนื้อสีเหลือง)

 • 160 บาท
 • 350 บาท
 • 600 บาท
 • 2,250 บาท
 • 3,500 บาท
 • ราคาพิเศษ
  สอบถามทางไลน์
ANNOUIMOBENI
 • HAMAKOMACHI
  (เนื้อสีส้ม)

 • 160 บาท
 • 350 บาท
 • 600 บาท
 • 2,250 บาท
 • 3,500 บาท
 • ราคาพิเศษ
  สอบถามทางไลน์
PURPLE SWEET ROAD
 • PURPLE SWEET LORD
  (เนื้อสีม่วง)

 • 160 บาท
 • 350 บาท
 • 600 บาท
 • 2,250 บาท
 • 3,500 บาท
 • ราคาพิเศษ
  สอบถามทางไลน์
PURPLE SWEET ROAD
 • BENI IMO
  (เนื้อสีม่วง)

 • 160 บาท
 • 350 บาท
 • 600 บาท
 • 2,250 บาท
 • 3,500 บาท
 • ราคาพิเศษ
  สอบถามทางไลน์