มันม่วงโอกินาว่า

มันม่วงโอกินาว่า

มันม่วงโอกินาว่า นับได้ว่าเป็นมันเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักกันดีในบ้านเรา ชาวโอกินาว่าจะเรียกมันที่มีเนื้อสีม่วงว่า “เบนิอิโมะ” เช่นเดียวกับที่เราเรียกมันที่มีเนื้อสีม่วงว่า “มันม่วง”