รายการหัวมันหวานญี่ปุ่น

กำหนดจำหน่ายประมาณ : เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม