รายการ หัวมันหวานญี่ปุ่น

ขณะนี้ต้นพันธุ์กำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก
กำหนดจำหน่ายประมาณ : เดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563