• Share |
 • รายการกล้วยไม้รุ่นที่มีจำหน่ายในขณะนี้

  ไม้รุ่น สายเสริดอินโด Coelogyne rochussenii"Indonesia"

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : กล้วยไม้พันธุ์แท้ / ไม้หอม
  ราคา : 500.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น สิงโต การ์วิโอเลน Bulbophyllum graveolens

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : กล้วยไม้พันธุ์แท้
  ราคา : 1,500.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น พญาไร้ใบแดง กลิ่นช็อกโกแลต Chilochista lunifera

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : กล้วยไม้พันธุ์แท้
  ราคา : 300.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เหยี่ยวเมืองกาญจน์ /เล็บเหยี่ยวชมพู

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : กล้วยไม้พันธุ์แท้
  ราคา : 120.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เอื้องข้าวสารดอกส้ม

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : กล้วยไม้พันธุ์แท้
  ราคา : 320.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เอื้องข้าวตอก

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ / มีกลิ่นหอม
  ราคา : 100.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น กุหลาบต้นแคระ

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : กล้วยไม้ไทยลูกผสม / มีกลิ่นหอม
  ราคา : 180.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เอื้องมะลิใบคู่ Dendrobium hymenanthum

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่นขนาดสมบูรณ์พร้อมให้ดอกในฤดูกาล
  ประเภท : กล้วยไม้พันธุ์แท้ / กล้วยไม้มีกลิ่นหอม
  ราคา : 150.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดช่อตั้ง

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่นขนาดสมบูรณ์พร้อมให้ดอกในฤดูกาล
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / กล้วยไม้พันธุ์แท้
  ราคา : 200.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น พญาไร้ใบ อินโดดอกเหลือง Taeniophyllum biocellatum

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่นขนาดสมบูรณ์พร้อมให้ดอกในฤดูกาล
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / กล้วยไม้พันธุ์แท้ต่างประเทศ
  ราคา : 180.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เอื้องคำ

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / กล้วยไม้พันธุ์แท้
  ราคา : 250.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เอื้องแปรงสีฟันดอกแดง

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / กล้วยไม้พันธุ์แท้
  ราคา : 250.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น พญาไร้ใบเขียว

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / กล้วยไม้พันธุ์แท้
  ราคา : 200.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เอื้องสายน้ำครั่งสั้น

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / กล้วยไม้ลูกผสม
  ราคา : 200.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้นิ้ว หวายตะวันตก

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น ลำยาว 1 ฟุต
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / พันธุ์แท้
  ราคา : 100.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เพรชหึง หรือ ว่านหางช้าง

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำพิเศษ / กล้วยไม้หายาก / **จำนวนจำกัด**
  ราคา : 250.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น ซิมบิเดียมโกลเด้นเอล

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / ลูกผสม
  ราคา : 350.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เอื้องช้างน้าว

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / พันธุ์แท้
  ราคา : 120.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เขากวางแดง ฉัตรดา ชิเนนทร

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้เด่น/ พันธุ์แท้
  ราคา : 550.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้กอ เหลืองจันทบูรณ์ตาดำ

  หมวดสินค้า : ไม้กอ
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / พันธุ์แท้
  ราคา : 600.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เอื้องมอนไข่

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / พันธุ์แท้
  ราคา : 250.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น เข็มเวียดนาม

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / พันธุ์แท้
  ราคา : 350.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น ออนซิเดียมแฟนซี สีลูกกวาด

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้แนะนำ / พันธุ์ลูกผสม
  ราคา : 90.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก

  ไม้รุ่น หวายเนสเตอร์ ลูกไม้ชุดสีหวาน

  หมวดสินค้า : ไม้รุ่น
  ประเภท : พันธุ์ไม้เด่น / พันธุ์ลูกผสม
  ราคา : 150.-
  ต้องการข้อมูลและดูภาพพ่อแม่พันธุ์ไม้ / ขนาดที่จำหน่ายเพิ่มเติม คลิ๊ก
  ออคิดทรอปิคอล เรา ดูแล กล้วยไม้ ด้วยใจ ทุกๆเช้ามืดเราจะรดน้ำ กล้วยไม้ ของเราด้วยน้ำที่สะอาดผ่านการกลั่นกรองเก็บไว้ในถัง เดินรดเองตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้แน่ใจว่า กล้วยไม้ ทุกต้นจะได้รับน้ำอย่างเต็มอิ่ม และทุกๆหนึ่งวันของสัปดาห์ตอนเช้ามืด เราจะปรุงอาหารสูตรพิเศษและฉีดพ่นให้กับ กล้วยไม้ ของเราเพื่อให้เค้าได้มีสุขภาพที่ดีและเบ่งบานได้อย่างสวยงามสมคำล่ำลือ ราชินีแห่งมวลไม้ดอก และทุกๆวันเราจะเดินชมสวนของตัวเองเพื่อหยิบ หนอน แมลงตัวร้ายออกจาก กล้วยไม้ ของเราเพื่อให้เค้าได้มีใบที่สวยงาม ณ .เว็บไซค์ กล้วยไม้ แห่งนี้ เรายินดีให้คำปรึกษาและแบ่งปัญประสบการณ์เรื่องราว กล้วยไม้ ให้กับผู้ที่หลงไหล กล้วยไม้ เช่นเดียวกับเราและคอยให้กำลังใจให้กับผู้เริ่มปลูก กล้วยไม้ ใหม่ และนอกเหนือจากร้านค้า กล้วยไม้ ออนไลน์แล้ว เรายังมีบทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกเลี้ยง กล้วยไม้ หลากหลาย บรรยายด้วยเนื้อหาสนุกสนานไม่วิชาการร้อยเรียงเรื่องราว กล้วยไม้ โดยทีมงานของเรา อีกทั้งห้องภาพ กล้วยไม้ ที่ตระเตรียมไว้เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและเห็นภาพดอกของ กล้วยไม้ นานาพันธุ์ที่รวบรวมคัดสรรค์ผลงานมาเป็นพิเศษ ออร์คิดทรอปิคอล เรา กันเองครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่อง กล้วยไม้ แล้วละก็ มาลองเดินไปพร้อม ๆ กับเราสิครับ แล้วคุณจะรู้ว่า กล้วยไม้ มีอะไรแปลกใหม่ให้ค้นพบอีกมากมาย จนคุณอาจคิดไม่ถึงก็เป็นได้ Orchidtropical กล้วยไม้ เมืองร้อน เว็บ กล้วยไม้ไทย เพื่อคนรัก กล้วยไม้ โดยเฉพาะ
  ©2010 Orchidtropical.com all right reserved.

  Link exchange :

 • Thaiphoto
 • |
 • พืชผัก
 • |
 • กล้วยไม้ไทย
 • |
 • TJorchid
 • |
 • ข่าว IT
 • |
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • |