• Share |
 • การตัดสินและ รางวัลเกียรตินิยมของกล้วยไม้        " การตัดสินให้คะแนนกล้วยไม้ ครั้งแรกของโลกได้เริ่มขึ้นเมื่อ คศ.๑๘๕๙ (พ ศ.๒๔๐๒) โดย สมารคมพฤกษชาติหลวงแห่งประเทศอังกฤษ Royal Horicutural Society (R.H.S) ในครั้งนั้น กล้วยไม้ที่ได้รับการตัดสินให้ได้ รับประกาศนียบัตรชั้น ๑ (F.C.C.- First Class Certificated) ก็คือ แคทลียา โดมิเนียน่า Cattleya Dawminiana ซึ่งเป็นลูกผสมของ ระหว่าง แคทลียา อินเตอร์มีเดีย กับ แคทลียา แม็กซิมา (C. intermedia x C. maxima )
       หลังจากครั้งนั้นได้มีอีกหลายๆ สมาคมในทวีปยุโรป ได้เจริญรอยตาม ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้น ได้เริ่มให้มีการจัดประกวดและให้รางวัลกล้วยไม้ขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือน กันยายน ค ศ. ๑๘๔๙ แต่การตัดสินรางวัล ครั้งนั้นมิได้มีกฏเกณฑ์ที่แน่นอน
        ต่อมาอีก ๘๓ ปี สมาคมกล้วยไม้อเมริกัน (AOS - American Orchid Society) จึงได้เริ่มจัดให้มีการให้รางวัลแก่กล้วยไม้ ที่นำมาจัดแสดงในงานของสมาคมที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำ หลังจากนั้นต่อมาสมาคมได้ ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ วางระเบียบกฎเกณฑ์ สำรับใช้ตัดสินกล้วไม้โดยเฉพาะ ซึ่งก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบวิธีการตัดสินอยู่เสมอมาจนปัจจุบัน การตัดสินให้คะแนนกล้วยไม้เป็นศิลปอย่างหนึ่งมีจุดมุ่งหมาย ที่จะค้นหาความ "เหนือกว่า" ของกล้วยไม้แต่ละชนิดเป็นสำคัญ มิได้มุ่งหวังที่จะประเมิณลักษณะรวม ๆ ว่ากล้วยไม้ชนิดนี้กว่าชนิดนั้น หรือ สวยงามกว่า ชนิดอื่น ๆ แต่ประการใด

  กระบวนการตัดสินโดยหลักใหญ่ มักจะพิจารณา อยู่สามกระบวนการ ซึ่งมีความสำพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่
  ๏ กระบวนการแรก เกี่ยวข้องกับ ความรู้พื้นฐานของกรรมการ ในด้าน มาตรฐาน และความดีเด่นที่อาจพบได้ ในกล้วยไม้ที่กำลังตัดสินให้คะแนน
  ๏ กระบวนการที่สอง คือการพิจารณา รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของดอก รูปร่างดอก สีสรรค์ เนื้อหา และความสัมพันธ์ของส่วน ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นดอก ช่อดอก ทั้งองค์ประกอบในช่อเดียวกัน หรือ หลายๆช่อรวมกัน ในแต่ละต้น ซึ่งหมายรวมถึงความสมดุลย์ ความสม่ำเสมอ และความตัดกัน อันจะทำให้เกิดความสวยงามขึ้น
  ๏ กระบวนการขั้นที่สาม ผู้ตัดสินจะพยายามเปรียบเทียบ ดอกกล้วยไม้ ที่อยู่ข้างหน้าตน กับดอกกล้วยไม้ชนิดเดียวกันนี้ที่เคยได้เห็น โดยเฉพาะที่เคยได้รับการตัดสินมาแล้ว และวัดดูคุณภาพ เพื่อประกอบการให้คะแนน "       แน่นอนว่าการจะประกวดกล้วยไม้นั้น ก็จะต้องมีองค์กรหรือสมาคมกล้วยไม้ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในระดับสากล เป็นผู้รับรองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการประกวดกล้วยไม้นั้น ๆ ครับ
  โดยทั่วไปการให้คะแนนของสมาคมกล้วยไม้ต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยมักใช้เกณฑ์การตัดสินโดย แบ่งเป็นเกณฑ์มาตราฐานประกาศยนียบัตรหลักใหญ่ๆ ดังนี้
  FCC ย่อมาจาก First Class Certificate ลำดับคะแนน ตั้งแต่ ๙o คะแนน ขึ้นไป
  AM ย่อมาจาก Award of Merit ลำดับคะแนน ตั้งแต่ ๘o คะแนน ขึ้นไป
  HCC ย่อมาจาก High Commendation Certificate ลำดับคะแนน ตั้งแต่ ๗๕ คะแนน ขึ้นไป
  CBM ย่อมาจาก Certificated of Botanical Merit ลำดับคะแนน ตั้งแต่ ๘o คะแนน ขึ้นไป
  CCM ย่อมาจาก "Certificated of Culture Merit ลำดับคะแนน ตั้งแต่ ๘o คะแนน ขึ้นไป

  รางวัลจากสมาคม DOG (Deutsche Orchideen-Gesellschaft) ซึ่งเป็นสมาคมกล้วยไม้หลักของประเทศเยอรมัน การให้รางวัลไม่ทราบกฏการแบ่งเกณฑ์คะแนนอย่างแน่นอน มีสามลำดับดังนี้
  GM ย่อมาจาก Gold Medal เป็นรางวัลสูงสุดจากสมาคม DOG (Deutsche Orchideen-Gesellschaft)
  SM ย่อมาจาก Silver Medal รางวัลลำดับสองจาก DOG (Deutsche Orchideen-Gesellschaft)
  BM ย่อมาจาก Bronze Medal รางวัลลำดับสามจาก DOG (Deutsche Orchideen-Gesellschaft)

  รางวัลอื่น ๆ
  AQ ย่อมาจาก Award of Quality
  AD ย่อมาจาก Award of Distinction
  JC ย่อมาจาก Judges's Commendation
  CR ย่อมาจาก Certificate of Recognition
  CBE ย่อมาจาก Certificate of Botanical Excellence
  CCC ย่อมาจาก Certificate of Cultural Commendation รางวัลจากสมาคม RHS
  CBR ย่อมาจาก Certificate of Botanical Recognition
  CHM ย่อมาจาก Certificate of Horticultural Merit (รางวัลจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกัน)

  ตัวอย่างอักษรย่อสมาคมหรือสถาบันที่ได้รับการยอมรับตามแบบสากล
  BOC ย่อมาจาก Bang khen Orchid club
  BOS ย่อมาจาก Bang khen Orchid Society
  COS ย่อมาจาก Chiang Mai Orchid Society
  OST ย่อมาจาก Orchid Society of Thailand
  RSPC ย่อมาจาก Royal Society of Plant Culture
  CST ย่อมาจาก The Cattleya Society of Thailand
  AOS ย่อมาจาก American Orchid Society
  RHS ย่อมาจาก Royal Horticulture & Society
  HOS ย่อมาจาก Hawii Orchid Society
  WOC ย่อมาจาก World Orchid Conference
  DOG ย่อมาจาก Deutsche Orchideen-Gesellschaft
  SFOS ย่อมาจาก South Florida Ochid Society
  JOGA ย่อมาจาก Japan Orchid Grower Society
  TOGA ย่อมาจาก Taiwan Orchid Grower Society

  ชื่อประกาศนียบัตรเกียรตินิยมระดับต่าง ๆ เขียนตัวนำ (ตัวใหญ่) ทั้งหมดเช่น
  Vlc. Norman's Bay "Gothic" AM/RHS/AOS
  AM ตัวแรกจะหมายถึง กล้วยไม้ได้รางวัลเกียรตินิยม AM (Award of Merit) หรือได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
  RHS ในตัวที่สอง หมายถึง ได้รับรางวัล AM จาก สมาคมกล้วยไม้อังกฤษ
  AOS ในตัวที่สาม หมายถึง ได้รับรางวัล AM จาก สมาคมกล้วยไม้อเมริกัน
  โดยรวมก็จะแปลความหมายออกมาได้ตามด้านล่างนี้ครับ
  (หมายถึงได้เกียรตินิยม AM ของสมาคมกล้วยไม้อังกฤษและสมาคมกล้วยไม้อเมริกัน)

  อ้างอิง
  ดร. พิศิษฐ์ วรอุไร .,วารสาร สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ ปี ๒๕๑๙.


  คุณสามารถดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์ด้านล่างนี้เพื่อการแสดงผลที่ดีของเว็บ orchidtropical.com

  safari safari safari safari

  ออคิดทรอปิคอล เรา ดูแล กล้วยไม้ ด้วยใจ ทุกๆเช้ามืดเราจะรดน้ำ กล้วยไม้ ของเราด้วยน้ำที่สะอาดผ่านการกลั่นกรองเก็บไว้ในถัง เดินรดเองตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้แน่ใจว่า กล้วยไม้ ทุกต้นจะได้รับน้ำอย่างเต็มอิ่ม และทุกๆหนึ่งวันของสัปดาห์ตอนเช้ามืด เราจะปรุงอาหารสูตรพิเศษและฉีดพ่นให้กับ กล้วยไม้ ของเราเพื่อให้เค้าได้มีสุขภาพที่ดีและเบ่งบานได้อย่างสวยงามสมคำล่ำลือ ราชินีแห่งมวลไม้ดอก และทุกๆวันเราจะเดินชมสวนของตัวเองเพื่อหยิบ หนอน แมลงตัวร้ายออกจาก กล้วยไม้ ของเราเพื่อให้เค้าได้มีใบที่สวยงาม ณ .เว็บไซค์ กล้วยไม้ แห่งนี้ เรายินดีให้คำปรึกษาและแบ่งปัญประสบการณ์เรื่องราว กล้วยไม้ ให้กับผู้ที่หลงไหล กล้วยไม้ เช่นเดียวกับเราและคอยให้กำลังใจให้กับผู้เริ่มปลูก กล้วยไม้ ใหม่ และนอกเหนือจากร้านค้า กล้วยไม้ ออนไลน์แล้ว เรายังมีบทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกเลี้ยง กล้วยไม้ หลากหลาย บรรยายด้วยเนื้อหาสนุกสนานไม่วิชาการร้อยเรียงเรื่องราว กล้วยไม้ โดยทีมงานของเรา อีกทั้งห้องภาพ กล้วยไม้ ที่ตระเตรียมไว้เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและเห็นภาพดอกของ กล้วยไม้ นานาพันธุ์ที่รวบรวมคัดสรรค์ผลงานมาเป็นพิเศษ ออร์คิดทรอปิคอล เรา กันเองครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่อง กล้วยไม้ แล้วละก็ มาลองเดินไปพร้อม ๆ กับเราสิครับ แล้วคุณจะรู้ว่า กล้วยไม้ มีอะไรแปลกใหม่ให้ค้นพบอีกมากมาย จนคุณอาจคิดไม่ถึงก็เป็นได้ Orchidtropical กล้วยไม้ เมืองร้อน เว็บ กล้วยไม้ไทย เพื่อคนรัก กล้วยไม้ โดยเฉพาะ
  ©2010 Orchidtropical.com all right reserved.

  Link exchange :

 • Thaiphoto
 • |
 • พืชผัก
 • |
 • กล้วยไม้ไทย
 • |
 • TJorchid
 • |
 • ข่าว IT
 • |
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • |