กล้วยไม้รุ่นเอื้องคำ

เอื้องคำ กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ มีสีเหลืองกลีบมันวาว ช่อดอกแน่นบานทนและสวยงามเป็นอย่างมาก ปลูกเลี้ยงง่ายให้ดอกสวยทุก ๆ ช่วงเดือนเมษายน